LỊCH KHỞI HÀNH TẾT 

 

MÙA ĐÔNG TRÊN SA MẠC

Ngày khởi hành Giá người lớn Chương trình
28/11/2019 22,990,000 Đặt Tour
28/12/2019 32,990,000 Đặt Tour
25,26, 27/01/2020 33,990,000 Đặt Tour
28/01/2020 31,990,000 Đặt Tour

HERO SHOW – TẮM XÔNG HƠI HÀN QUỐC – TRẢI NGHIỆM TRƯỢT TUYẾT

Ngày khởi hành Giá người lớn Chương trình
7, 14, 21, 28/11/2019 14,490,000 Chi tiết
5, 12, 19, 26/12/2019 Chi tiết
26/1/2020 (Mùng 2 Tết) 18,990,000 Chi tiết
26/1/2020 (Mùng 2 Tết) 20,880,000 Chi tiết

TOKYO – PHÚ SĨ – NAGOYA – KYOTO – OSAKA

Ngày khởi hành Giá người lớn Chương trình
14, 21/11/2019 27,990,000 Chi tiết
26/01/2020 ( Mùng 2 tết ) 30,900,000 Chi tiết

Đền Suối Thiêng – TAMPAK SIRING – Cổng trời HANDARA – BALI SWING 

Ngày khởi hành Giá người lớn Chương trình
5, 14/12/2019 9,990,000 Chi tiết
9, 16/01/2020 Chi tiết
6, 13, 20, 27/02/2020 Chi tiết
5, 12, 19, 26/03/2020 Chi tiết
30/12/2019 ( Tết Tây ) 12,990,000 Chi tiết
23/01/2020 ( 29 tết ) 11,990,000 Chi tiết
26/01/2020 ( Mùng 2 tết ) 15,990,000 Chi tiết
29/01/2020 ( Mùng 5 tết ) 13,990,000 Chi tiết

BANGKOK – PATTAYA 

Ngày khởi hành Giá người lớn Chương trình
4, 6, 7, 11, 13, 18/12/2019 6,390,000 Chi tiết
21/12/2019: 21 (Lễ Noel) 7,390,000 Chi tiết
20/01/2020 (26 Tết) 7,390,000 Chi tiết
21/01/2020 (27 Tết) 7,690,000 Chi tiết
22/01/2020 (28 Tết) 7,990,000 Chi tiết
23/01/2020 (29 Tết) 8,390,000 Chi tiết
24/01/2020 (30 Tết) 8,390,000 Chi tiết
25/01/2020 (M1 Tết) 10,990,000 Chi tiết
12,690,000 Chi tiết
26/01/2020 (M2 Tết) 11,990,000 Chi tiết
12,990,000 Chi tiết
28/01/2020 (M4 Tết) 10,990,000 Chi tiết
12,690,000 Chi tiết
29/01/2020 (M5 Tết) 9,990,000 Chi tiết
30/01/2020 (M6 Tết) 7,990,000 Chi tiết
31/01/2020 (M7 Tết) 6,990,000 Chi tiết

 

 

SINGAPORE – MALAYSIA 
Ngày khởi hành Giá người lớn Chương trình
5, 7, 12, 19, 21, 26/11/2019 10,990,000 Chi tiết
3, 5, 10/12/2019 10,990,000 Chi tiết
24, 27, 31/12/2019 (Noel & Tết Tây) 13,390,000 Chi tiết
22/01/2020 (28 Tết) 14,990,000 Chi tiết
01/02/2020 (Mùng 8 Tết) 11,690,000 Chi tiết
 
SINGAPORE – MALAYSIA 
Ngày khởi hành Giá người lớn Chương trình
26/01/2020 (Mùng 2 Tết) 19,990,000 Chi tiết
27/01/2020 (Mùng 3 Tết) 10,990,000 Chi tiết
1 NGÀY FREEDAY
Ngày khởi hành Giá người lớn Chương trình
25/01/2020 (Mùng 1 Tết) 16,990,000 Chi tiết
26/01/2020 (Mùng 2 Tết) 17,990,000 Chi tiết
       
SINGAPORE ( Full )
Ngày khởi hành Giá người lớn Chương trình
27/01/2020 (Mùng 3 Tết) 18,690,000 Chi tiết
 

YANGON – BAGO – CHÙA HÒN ĐÁ VÀNG 

Ngày khởi hành Giá người lớn Chương trình
05/12/2019 10,990,000 Chi tiết
22/12/2019 (Noel) 11,390,000 Chi tiết
23/01/2020 (29 Tết) 11,990,000 Chi tiết
24/01/2020 (30 Tết)
27/01/2020 (Mùng 3 Tết) 13,990,000 Chi tiết
28/01/2020 (Mùng 4 Tết) 13,690,000 Chi tiết
30/01/2020 (Mùng 6 Tết) 11,990,000
Chi tiết
31/01/2020 (Mùng 7 Tết)
01/02/2020 (Mùng 8 Tết)
02/02/2020 (Mùng 9 Tết)
03/02/2020 (Mùng 10 Tết)

 

 

 

28/12/2020 (Tết Tây)

32.990
000
tr
  •  

25/01/2020 (Mùng 1 tết)
26/01/2020 (Mùng 2 tết)
27/01/2020 (Mùng 3 tết)

31.990
000
tr
  •  

28/01/2020 (Mùng 4 tết)

29.990
000
tr
  •  

05/12/2020
12/12/2020
19/12/2020
26/12/2020

14.490
000
tr
  •  

26/01/2020 (Mùng 2 tết)

18.990
000
tr
  •  

26/01/2020 (Mùng 2 tết)

20.880
000
tr
  •